Panui

He Poroporoaki mō Albert John Douglas Stanton

 

Tēnei te ruru te koukou mai nei

Kīhai i māhitihiti, kīhai i mārakaraka

Ko te upoko nui o te ruru, terekou!

Kua hika tētahi o kā mātai haemata o Puketeraki, o Kāti Huirapa, e auē e! E Doug, kua

hīkoi atu koe ki ō mātua tupuna e tatari ana ku tua o te ārai. Hēoi anō Doug, ko te toa o

Ngāti Tumataueka, nei rā the mihi poroporoaki ki a koe. Nō reira, haere, haere, haere atu rā.

 


 

Contact Us

P 03 465 7300

A

Marae:  520 Apes Road, Karitane, Otago - NZ
Office: 121 Grimness St, Karitane, Otago - NZ

Email*